Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Bible. Část třetí. Je Jahweh Bůh?

30. 01. 2017 17:53:47
Každému Židu bylo a je jasné, že tím »Elohim« je míněn samotný, jediný Bůh, Stvořitel nebe a Země. ON se totiž již ve Starém Zákonu představil jako ten »Jediný«, kterým je.

ON, ten Věčný, neexistuje v množném čísle osob, nýbrž projevuje se v množném čísle Svých zjevení (teofanie) jako Stvořitel, Zachovavatel, Spasitel, Král, Soudce atd. To nejsou jména, ale osobní vlastnosti vztahující se k Bohu. Bůh se nejmenuje „Stvořitel“, ON je Stvořitel. Nejmenuje se „Král“, ON je Král. ON se nejmenuje „Soudce“, ON je Soudce. ON se nejmenuje,, „Zachránce“, ON je Zachránce, atd. – a přesto je stále Tentýž. Jen několik příkladů: V 1.Moj.14:19 On vystupuje jako »El Elyon« – jako ten Nejvyšší Bůh: „... Požehnaný Abram od Boha – El Elyon – silného nejvyššího,Stvořitel nebe a země.”V 1.Moj.17:1 se Abrahamovi zjevuje jako »El Shaddai« – jako všemohoucí Bůh: „Já jsem Bůh silný všemohoucí – El Shaddai; choď ustavičn přede Mnou a budiž dokonalým.“ V 1.Moj.21:33 je psáno »El Olam« – věčný Bůh: „... Abraham vzýval tam jméno PÁNA, Boha silného, věčného – El Olam.“ V Iz.9:5-6 je zaslíbení o narození Syna: „... a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný – El Gibbor, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.”

Všechna hebrejská slova, která začínají na El – nebo končí –el, vydávají svědectví o Bohu. Právě tak všechna slova začínající Jah– nebo končí –jah, mají vztah k JAHWEH, tomu PÁNU. To je absolutně důležité a nepřipouští žádný výklad. Například »Immanu–el« znamená „Bůh s námi“; »Izra–el«= „bojovník Boží“; »Beth–el« = „dům Boží“; »Dani–el« = „Bůh je Soudce“;>> Eli-jah« = „JAHWEH je Bůh“; »Jesa–jah« = „JAHWEH je spása“; »Hallelu–jah« = „chvalte JAHWEH“ atd. Svaté jméno smlouvy »JAHWEH«, které je v původním hebrejském rukopisu, má zvláštní význam. Jak již bylo zmíněno, byl »Elohim« „Theos“a »JAHWEH« přeložen jako „Kyrios“. To původnímu významu zcela neodpovídá. Kyrios je panovník – to může být král nebo nějaký vládce –, nicméně už nevyjadřuje to zjevení Božího jména, jak to najdeme potvrzené v 2.Moj.6:2-3: „Mluvil ještě Elohim – Bůh k Mojžíšovi a řekl jemu: »Já jsem JAHWEH – ten PÁN. Ukázal jsem se zajisté Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako El Shaddai, – jako Bůh silný všemohoucí; ale v jménu Svém, „Elohim JAHWEH“ nejsem poznán od nich.“ To jméno označené jako tetragram »JHWH« je ve Starém Zákoně zjevené, svaté jméno smlouvy „Boha toho PÁNA“. Uzavření smlouvy s Izraelem se blížilo a proto se Bůh ten PÁN Svému prorokovi Mojžíšovi a Svému lidusmlouvy Izrael zjevil Svým jménem Smlouvy »JHWH« – JAHWEH. Ve vydání Zákona (2.Moj.20:) řekl ten Všemohoucí: „Nevezmeš jména JAHWEH, svého Boha nadarmo; neboť nenechá bez pomsty JAHWEH/ten PÁN toho, kdo by jméno Jeho zneužíval.“ Toto jméno bylo Bohu tak svaté, že ho chtěl Svým lidem vidět posvěcené. Jméno Boha toho PÁNA nesmělo být například vysloveno, když byl vynášen nějaký zesnulý z domu ven (Am.6:10): „Tiše! Neboť jméno PÁNA/JAHWEH nesmí být vysloveno“ – neboť Bůh není Bohem mrtvých, ale živých (Mat.22:32). Také tomuto biblickému místu z proroka Amose bylo špatně porozuměno a dán mu jiný smysl, takže jméno smlouvy Boha toho PÁNA »JAHWEH« až dodnes ortodoxní Židé vůbec nevyslovují, nýbrž bylo nahrazeno »Adonai«. Hebrejskéslovo „Adon“ znamená „Král“, „Panovník“, a také „Vládce“. Sára nazývala Abrahama „Adon“ (1.Moj.18:12; 1.Petr.3:6). Ale Elohim–JAHWEH/Bůh ten PÁN není jen Král, On je ten „Věčný“, „ten JÁ JSEM“, „ten sám v sobě Existující“ (2.Moj.3:14; 2.Moj.34:5-6 aj.). »JAHWEH« je výhradně zjevené jméno smlouvy a spásy Boží ve Starém zákoně.

V sedmi následujících označeních je obsažen celý spásný plán Boha: »JAHWEH–JIREH« znamená „PÁN si vyhlédne oběť“ (1.Moj.22:1-14), »JAHWEH–RAPHA« = „PÁN uzdravuje“ (2.Moj.15:26), »JAHWEH–NISSI«= „ PÁN je má korouhev“ (2.Moj.17:15), »JAHWEH–SHALOM« = „ PÁN je můj pokoj“ (Soud.6:24), »JAHWEH–TSIDKENU« = „ PÁN naše spravedlnost“(Jer.23:6), »JAHWEH–SHAMMAH« = „ PÁN je přítomný“ (Ez.48:35), »JAHWEH–SABAOTH« = „ PÁN zástupů“ (1.Sam.1:3)

Elohim/Bůh, ten Neviditelný, který je podle Své bytosti Duch(Jan.4:24), jehož nikdo neviděl (Jan.1:18; 1.Jan.4:12), byl ve věčnosti skryt ve Své plnosti Ducha, světla a života (1.Tim.1:17). Na počátku času se zjevil jako JAHWEH – PÁN ve viditelné postavě. ON vyslovil Svým všemohoucím slovem všechno v přirozeném a nadpřirozeném stvoření do bytí a putoval v ráji. První »vyznání víry«, které ve Svatém Písmu je pro nás zanecháno jako„Sch’mah Izrael“, pochází osobně z úst Boha, toho PÁNA. PÁN přikázal: „Slyš, Izraeli, PÁN Bůh náš, PÁN jeden jest!“ (5.Moj.6:4-9). V Mar.12:29 to najdeme potvrzeno z úst našeho PÁNA a Spasitele: „Slyš, Izraeli, Ten PÁN,Bůh náš, ten PÁN jeden jest!“

To krédo v originále zní: JAHWEH Elohim JAHWEH Echat – JAHWEH/PÁN je náš Bůh, JAHWEH/ ten PÁN je JEDEN!

Autor: Lubomír Vít | pondělí 30.1.2017 17:53 | karma článku: 12.63 | přečteno: 387x

Další články blogera

Lubomír Vít

Pravý význam Velikonoc.

Nejdůležitějším křesťanským svátečním okruhem jsou Velikonoce, kdy si věřící připomínají Zmrtvýchvstání Páně.

13.4.2017 v 13:14 | Karma článku: 10.46 | Přečteno: 269 | Diskuse

Lubomír Vít

Příběh jedné obyčejné věřící ženy.

Život přináší různé těžké zkoušky, a málokdo v takovýchto zkouškách obstojí. Zvláště ti, co si říkají křesťané.

18.3.2017 v 17:15 | Karma článku: 22.21 | Přečteno: 877 | Diskuse

Lubomír Vít

Safari v Kruger parku. Fotoblog.

Při našem posledním safari v Kruger parku, jsme se setkali s českou dvojicí, která projela celou Afriku až sem do parku. Jejich auto je dole na obrázku.

11.3.2017 v 16:59 | Karma článku: 17.63 | Přečteno: 364 | Diskuse

Lubomír Vít

Schoduje se evoluční teorie s tím, co učí Bible?

Pokud by platila evoluce, pak by biblická zpráva o stvoření prvního člověka Adama rozhodně nemohla být brána doslova a byla by smyšleným příběhem, z něhož by nanejvýš plynulo jen nějaké mravní poučení.

19.2.2017 v 16:20 | Karma článku: 20.98 | Přečteno: 820 |

Další články z rubriky Ostatní

Martina Studzinská

O významu pořádku (nejen) pro člověka

Má se dodržovat řád? A odkud pokud? Má to vůbec smysl? Nestane se při nedodržování řádu z člověka neřád? Malá úvaha nad morčecím kotcem.

27.7.2017 v 18:23 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 69 | Diskuse

Renata Pospiechová

Letní vzpomínání III - Západ

V roce 1987 jsme se dočkali. Po šesti letech čekání jsme dostali devizový příslib, a to ještě po známosti, a to tak zvaně společný - čili minimum deviz, tedy peněz. A poprvé jsme směli vyjet na Západ.

27.7.2017 v 17:16 | Karma článku: 9.40 | Přečteno: 136 | Diskuse

Jana Slaninová

Slavný Jednotný Zákonistán

Bylo, nebylo. Ale spíš bylo. Lidi v tom koutě světa se měli dobře. Tak dobře, že samou rozjíveností neměli co jiného na práci než to, že každý den vymysleli nějaký ten zákon. Pro Obecné Blaho. Všem stejně měřeno.

27.7.2017 v 14:33 | Karma článku: 15.61 | Přečteno: 389 | Diskuse

David Vlk

Co to s těma ženskýma dneska je????

Oněměle jsem stál u otevřené prázdné lednice a hlavou mi prolítlo, že tenhle svět se neodvratně řítí do propasti. Kde je moje pivo????

27.7.2017 v 12:09 | Karma článku: 38.28 | Přečteno: 3204 | Diskuse

Libuse Palkova

Kdo jednou miloval, bude navždy spasený

Určitě tu krásnou písničku znáte. Ona je teda původně ve slovenštině, ale já si dovolila ji uvést, možná ne docela přesně, v češtině Na myšlence, že v lásce je spása, určitě něco bude.

27.7.2017 v 9:20 | Karma článku: 12.33 | Přečteno: 376 | Diskuse
Počet článků 292 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1242

Žiji v zahraničí po roce 1968.Velice rád cestuji po světě a poznávám jejich slasti i strasti.Navštívené země: Bulharsko,Belgie,Dánsko,Holandsko,Itálie,Jugosslávie, Maďarsko,Německo,Polsko,Rumunsko,Řecko,Rakousko, Francie,Švédsko.Převážně Amerika,Švýcarsko, Dubai, Maldive, Jižní Afrika,Svazijsko,Mosambik, Zimbabwe,Lesotho,Zambie, Namibie,Botswana,Kenya.free counters

Seznam rubrik

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.