Kdo byl Mohamed? Falešný prorok?

2. 01. 2014 17:44:08
Mohamed se narodil v roce 570, žil tedy skoro 600 let po Kristu. V roce 613 započal svou misii v Mekce. Po jeho smrti začali jeho následovníci, obvzláště Abu Bakr, zanechané učení se vší vervou rozšiřovat, neboť posel si nárokoval, že je obdržel od anděla Gabriela.

Mohamed sám byl analfabet, neuměl číst ani psát. V pětadvaceti letech se oženil se čtyřicetiletou, ale bohatou obchodnicí Chadídžou. Její první muž zemřel, druhý jí opustil. S oběma muži měla děti, a tak relativně mladý Mohamed ženitbou vyženil hned velkou rodinu.

Po přečtení Koránu od začátku až do konce, Arabský text je na pravé straně a anglický je na levé. Po přečtení 114 súr kapitol s 6348 verši i s úvody nastane otázka? Kde je v této knize Boží zvěst? Stále se opakuje co řekl prorok, ale není tam jediné Boží zaslíbení ohledně spasení nebo smíření s Bohem. Musíme vzít v úvahu, že během té epochy již bylo na Arabském poloostrově velice rozšířeno koptské křestanství .....Koptové-křestanští potomci starověkých Egyptanů...Židovská víra byla již dlouho v celé oblasti známa, obzvláště v Mekce a také v Mdině, která se předtím nazývala JATHRIB.

Židovští rabíni předčítali každou sobotu Toru, pět Mojžíšových knih, ale učili z Talmundu. Jeruzalémský Talmund byl vydán roku 375 n.l. a babylonský Talmund v roce 500 n.l. Bohužel ani v jedné z obou knih se nenachází Boží Slovo v originále, nýbrž jen různé vysvětlivky a výklady Slova Božího v z úst a per rabínů. Zarážející je , že v obou Talmudech novozákonním událostem týkajícím se Ježíše Krista nebyla věnována vůbec žádná pozornost. Není tam ani jediná zmínka o té skutečnoosti, že při příchodu Mesiáše se doslovně naplnilo přes 100 prorockých výroků ze starého zákona. Protože Židé nepřijímají Ježíše Krista jako svého zachránce, odmítají Nový Zákon a nechápou, že v něm je reprodukováno 845 míst ze starého zákona. Sice zůstali Židé však věrni učení Tory a víře v existenci jediného Boha. Pro ně je ze všeho nejdůležitější vyznání víry, které Bůh přikázal Izraeli: Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš, Pán jeden jest. Proto milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší síly své. 5. Moj.. 6:4-5...

Za času Mohamedova se Židé upínali obvzláště ke dvěma biblickým místům. První je v 5:Moj.18:15 ...Proroka z prostředku tvého, z bratří tvých, jako jsem já, vzbudí tobě Pán Bůh tvůj; jeho poslouchati budete. Toto zaslíbení se vztahuje na příchod Mesiáše, kterého dodnes toužebně očekávají. Druhé místo Písma Je v Mal.4:5 Aj,já pošlu vám proroka Eliáše, prvé nežli přijde den Páně veliký a hrozný. Tento den byl popsán jako den soudu, který bude hořet jako pec. Bůh Pán sám dal toto zaslíbení. Již tehdy věřili a žili Židé v očekávání, že se toto zaslíbení naplní, totiž že před příchodem Mesiáše vystoupí jako zvěstovatel prorok Eliáš.

K prvnímu Mohamedovu náboženskému kontaktu s váženými rabíny židovského sboru došlo v Mekce. Seznámil se s tím, co říkali a Židy od té chvíle nazýval ..lid Písma nebo lid Knihy. Náhle jej napadlo,že by tím pomazaným, který má vystoupit, než přijde ten velký a hrozný den Páně, který spojovali Židé s příchodem Mesiáše ,mohl být on. Proto mnohdy mluvil o posledním dni soudu o dni vzkříšení, až k prohlášení: Alláh je Bůh a já jsem jeho prorok-jeho posel. Hebrejsky číst neuměl a proto neměl osobní poznání toho, co Bůh ve Starém Zákoně zaslíbil.

Ani řecky neuměl číst a nemohl tudíž vědět, co Bůh činil v Novém Zákoně na základě svých zaslíbení. Často citoval z paměti. Kdo Bibli zná je bolestné přečítat ty jeho znetvořené výroky. Marii ,matce Ježíše, se v Koránu dostává cti jako Miriam. Ona je jediná žena, jejiž jméno je v něm zmíněno, a to dokonce 44 krát. Přesně tolikrát se musí muslim denně v pěti modlidbách před Alláhem v Mekce poklonit obličejem k zemi. Ježíš , nazývaný ISA, je naprotitomu zmíněn jen 25 krát. Mohamed měl 14 žen a v úvodu je zmínka jenom o jeho první ženě, Chadídže.

Zdá se že jeho dcera Fatima, která se provdala za Alího, jeho synovce byla rovněž důležitá. Její jméno se oběvuje v Mohamedových knihách ne však v Koránu. Chadídža je zminována, nebot všechny Mohamedovy vzestupy a pády s ním denně prožívala Byla to ona , která měla skusit ducha, který na něho sestoupil. Mohamed se sám ccítil být tímto duchem trápen. Ona ale vysvětlila, že je to dobrý duch. O tom však všichni ostatní, kreří s nim byly a byly mu velice blízcí, pochybovali. Ti kdo ho znali nejlépe, mu přičítali, že má co dělat s magickými silami, obvzláště když jeho tři synové zemřeli tajemnou smrtí.

Autor: Lubomír Vít | čtvrtek 2.1.2014 17:44 | karma článku: 23.97 | přečteno: 2783x

Další články blogera

Lubomír Vít

Biblemanie?

Jelikož Paní Palkova nedala pod svůj poslední článek povolení k diskuzi, a je tam zmíněno mé jméno,velice rád bych k tomu něco dodal. Podle její odpovědí si můžete udělat,svůj úsudek. Nevím proč ji na blogu vadí články křesťanů?

15.7.2018 v 12:40 | Karma článku: 15.61 | Přečteno: 524 | Diskuse

Lubomír Vít

Kdo jest ten, co řekl Mojžíšovi, jsem kterýž jsem?

I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?

8.7.2018 v 14:31 | Karma článku: 10.05 | Přečteno: 236 | Diskuse

Lubomír Vít

Odpověď blogérům, kteří hledají v Bibli podvody a rozpory.

Pokud je Bible podvod, tak tím pádem veškerá dizkuse ztrátí účel. Já osobně věřím absolutní inspiraci Svatého Písma, které se samo o sobě prokazuje absolutním souladem Starého Nového Zákona,a vyplněných proroctví.

1.7.2018 v 16:37 | Karma článku: 20.36 | Přečteno: 719 | Diskuse

Lubomír Vít

Velikonoce, nejnesmyslnější křesťanský svátek???

Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a od slov naříkání mého." Žalm 22:2.

29.3.2018 v 17:33 | Karma článku: 17.51 | Přečteno: 770 |

Další články z rubriky Ostatní

Zdeněk Šindlauer

Na sovětské reprezentanty už nemáme

Ale vyrovnáme to nadšením, chytrostí a českou (to se nedá napsat slušně). A zatímco sovětští reprezentanti se zmohli jen na rychlou nízkou hru vysoké úrovně, my jsme neporazitelní v pomalé vysoké hře nízké úrovně.

20.1.2019 v 7:35 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Ten, který je jako Bůh

Míša, nebo-li Myšák, není nikdo jiný, nežli Michal Pohanka, kvůli kterému jsem rozbila klávesnici, jelikož jsem na ni spadla při čtení jeho příspěvku, kdy jsem se řezala smíchy, až mi zaskočil i karbanátek - skončil na monitoru.

20.1.2019 v 6:51 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 56 | Diskuse

Iva Marková

Můj život byl báječnej

Narodila jsem se v Rotneku v r. 1924. Můj tatínek, Josef Malý, neměl rodiče. Jeho maminka totiž sloužila

19.1.2019 v 21:32 | Karma článku: 17.10 | Přečteno: 257 | Diskuse

Ladislava Šťastná

Jak to vnímám já: Problém malých babyboxů...

Tak mě dnes odpoledne z odpočinkové letargie probralo oznámení, že do pelhřimovského babyboxu včera hodinu před půlnocí někdo odložil skoro desetikilové batole...

19.1.2019 v 20:20 | Karma článku: 16.75 | Přečteno: 499 | Diskuse

Jana Klenorová

Tenkrát na veterině

"Co je Čertovi?" sondovaly jsme opatrně, on se tak nejmenoval pro nic za nic. Ne, že bychom paní Novákovou neměly rády, ale když volala, aby se objednala, nějak to vždycky vyšlo na čas, kdy ordinovala druhá skvadra.

19.1.2019 v 18:21 | Karma článku: 12.28 | Přečteno: 353 | Diskuse
Počet článků 302 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1246

Žiji v zahraničí po roce 1968.Velice rád cestuji po světě a poznávám jejich slasti i strasti.Navštívené země: Bulharsko,Belgie,Dánsko,Holandsko,Itálie,Jugosslávie, Maďarsko,Německo,Polsko,Rumunsko,Řecko,Rakousko, Francie,Švédsko.Převážně Amerika,Švýcarsko, Dubai, Maldive, Jižní Afrika,Svazijsko,Mosambik, Zimbabwe,Lesotho,Zambie, Namibie,Botswana,Kenya.free counters

Najdete na iDNES.cz