Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Bible. Část třetí. Je Jahweh Bůh?

30. 01. 2017 17:53:47
Každému Židu bylo a je jasné, že tím »Elohim« je míněn samotný, jediný Bůh, Stvořitel nebe a Země. ON se totiž již ve Starém Zákonu představil jako ten »Jediný«, kterým je.

ON, ten Věčný, neexistuje v množném čísle osob, nýbrž projevuje se v množném čísle Svých zjevení (teofanie) jako Stvořitel, Zachovavatel, Spasitel, Král, Soudce atd. To nejsou jména, ale osobní vlastnosti vztahující se k Bohu. Bůh se nejmenuje „Stvořitel“, ON je Stvořitel. Nejmenuje se „Král“, ON je Král. ON se nejmenuje „Soudce“, ON je Soudce. ON se nejmenuje,, „Zachránce“, ON je Zachránce, atd. – a přesto je stále Tentýž. Jen několik příkladů: V 1.Moj.14:19 On vystupuje jako »El Elyon« – jako ten Nejvyšší Bůh: „... Požehnaný Abram od Boha – El Elyon – silného nejvyššího,Stvořitel nebe a země.”V 1.Moj.17:1 se Abrahamovi zjevuje jako »El Shaddai« – jako všemohoucí Bůh: „Já jsem Bůh silný všemohoucí – El Shaddai; choď ustavičn přede Mnou a budiž dokonalým.“ V 1.Moj.21:33 je psáno »El Olam« – věčný Bůh: „... Abraham vzýval tam jméno PÁNA, Boha silného, věčného – El Olam.“ V Iz.9:5-6 je zaslíbení o narození Syna: „... a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný – El Gibbor, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.”

Všechna hebrejská slova, která začínají na El – nebo končí –el, vydávají svědectví o Bohu. Právě tak všechna slova začínající Jah– nebo končí –jah, mají vztah k JAHWEH, tomu PÁNU. To je absolutně důležité a nepřipouští žádný výklad. Například »Immanu–el« znamená „Bůh s námi“; »Izra–el«= „bojovník Boží“; »Beth–el« = „dům Boží“; »Dani–el« = „Bůh je Soudce“;>> Eli-jah« = „JAHWEH je Bůh“; »Jesa–jah« = „JAHWEH je spása“; »Hallelu–jah« = „chvalte JAHWEH“ atd. Svaté jméno smlouvy »JAHWEH«, které je v původním hebrejském rukopisu, má zvláštní význam. Jak již bylo zmíněno, byl »Elohim« „Theos“a »JAHWEH« přeložen jako „Kyrios“. To původnímu významu zcela neodpovídá. Kyrios je panovník – to může být král nebo nějaký vládce –, nicméně už nevyjadřuje to zjevení Božího jména, jak to najdeme potvrzené v 2.Moj.6:2-3: „Mluvil ještě Elohim – Bůh k Mojžíšovi a řekl jemu: »Já jsem JAHWEH – ten PÁN. Ukázal jsem se zajisté Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako El Shaddai, – jako Bůh silný všemohoucí; ale v jménu Svém, „Elohim JAHWEH“ nejsem poznán od nich.“ To jméno označené jako tetragram »JHWH« je ve Starém Zákoně zjevené, svaté jméno smlouvy „Boha toho PÁNA“. Uzavření smlouvy s Izraelem se blížilo a proto se Bůh ten PÁN Svému prorokovi Mojžíšovi a Svému lidusmlouvy Izrael zjevil Svým jménem Smlouvy »JHWH« – JAHWEH. Ve vydání Zákona (2.Moj.20:) řekl ten Všemohoucí: „Nevezmeš jména JAHWEH, svého Boha nadarmo; neboť nenechá bez pomsty JAHWEH/ten PÁN toho, kdo by jméno Jeho zneužíval.“ Toto jméno bylo Bohu tak svaté, že ho chtěl Svým lidem vidět posvěcené. Jméno Boha toho PÁNA nesmělo být například vysloveno, když byl vynášen nějaký zesnulý z domu ven (Am.6:10): „Tiše! Neboť jméno PÁNA/JAHWEH nesmí být vysloveno“ – neboť Bůh není Bohem mrtvých, ale živých (Mat.22:32). Také tomuto biblickému místu z proroka Amose bylo špatně porozuměno a dán mu jiný smysl, takže jméno smlouvy Boha toho PÁNA »JAHWEH« až dodnes ortodoxní Židé vůbec nevyslovují, nýbrž bylo nahrazeno »Adonai«. Hebrejskéslovo „Adon“ znamená „Král“, „Panovník“, a také „Vládce“. Sára nazývala Abrahama „Adon“ (1.Moj.18:12; 1.Petr.3:6). Ale Elohim–JAHWEH/Bůh ten PÁN není jen Král, On je ten „Věčný“, „ten JÁ JSEM“, „ten sám v sobě Existující“ (2.Moj.3:14; 2.Moj.34:5-6 aj.). »JAHWEH« je výhradně zjevené jméno smlouvy a spásy Boží ve Starém zákoně.

V sedmi následujících označeních je obsažen celý spásný plán Boha: »JAHWEH–JIREH« znamená „PÁN si vyhlédne oběť“ (1.Moj.22:1-14), »JAHWEH–RAPHA« = „PÁN uzdravuje“ (2.Moj.15:26), »JAHWEH–NISSI«= „ PÁN je má korouhev“ (2.Moj.17:15), »JAHWEH–SHALOM« = „ PÁN je můj pokoj“ (Soud.6:24), »JAHWEH–TSIDKENU« = „ PÁN naše spravedlnost“(Jer.23:6), »JAHWEH–SHAMMAH« = „ PÁN je přítomný“ (Ez.48:35), »JAHWEH–SABAOTH« = „ PÁN zástupů“ (1.Sam.1:3)

Elohim/Bůh, ten Neviditelný, který je podle Své bytosti Duch(Jan.4:24), jehož nikdo neviděl (Jan.1:18; 1.Jan.4:12), byl ve věčnosti skryt ve Své plnosti Ducha, světla a života (1.Tim.1:17). Na počátku času se zjevil jako JAHWEH – PÁN ve viditelné postavě. ON vyslovil Svým všemohoucím slovem všechno v přirozeném a nadpřirozeném stvoření do bytí a putoval v ráji. První »vyznání víry«, které ve Svatém Písmu je pro nás zanecháno jako„Sch’mah Izrael“, pochází osobně z úst Boha, toho PÁNA. PÁN přikázal: „Slyš, Izraeli, PÁN Bůh náš, PÁN jeden jest!“ (5.Moj.6:4-9). V Mar.12:29 to najdeme potvrzeno z úst našeho PÁNA a Spasitele: „Slyš, Izraeli, Ten PÁN,Bůh náš, ten PÁN jeden jest!“

To krédo v originále zní: JAHWEH Elohim JAHWEH Echat – JAHWEH/PÁN je náš Bůh, JAHWEH/ ten PÁN je JEDEN!

Autor: Lubomír Vít | pondělí 30.1.2017 17:53 | karma článku: 14.38 | přečteno: 402x

Další články blogera

Lubomír Vít

Je křesťanství jenom pohádka?

To do nás vtloukali komunisté. Ve škole nás učili, že náboženství vzniklo aby ovládalo masy. Dokonce byla písnička, poručíme větru dešti,kdy má pršet a kdy vát.

18.11.2017 v 16:31 | Karma článku: 20.62 | Přečteno: 458 |

Lubomír Vít

Jsou křesťani tmáři?

Je velice zajímavé, pokud křesťani nesouhlasí a oponují proti Darwinistické evoluci člověka, tak jsou okamžitě nazýváni: tmáři, zaslepenci, fanatici, trollové, kibicové, sektáři, jehovisti, ignoranti, lháři, podvodníci,šarlatáni..

16.11.2017 v 13:40 | Karma článku: 19.27 | Přečteno: 583 |

Lubomír Vít

Jarní návštěva Kruger parku. Safari.

Nedávno jsme navštívili Krugerův národní park,kam velice rádi jezdíme. Každý kdo tento park navštěvuje,si přeje vidět co nejvíce zvířátek a to hlavně velkou pětku,což se nám podařilo. Přeji hezkou podívanou.

3.11.2017 v 11:24 | Karma článku: 15.11 | Přečteno: 222 | Diskuse

Lubomír Vít

Nevěřící Tomáš a víra.

Učedlníci řekli Tomášovi: Viděli jsme Pána. Ale on řekl jim: Leč uzřím v rukou bodení hřebů, a dám svojí ruku v bok jeho,neuvěřím.

30.7.2017 v 8:12 | Karma článku: 11.20 | Přečteno: 212 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Karel Trčálek

Polootevřený dopis p. Ing. T. Vyoralovi, odesilateli otevřeného dopisu p. Bekovi

Nějak se nám tady s těmi otevřenými dopisy roztrhl Santa Klausův pytel. Pokoušející svůj osud víc než je zdrávo, napsal jsem taky jeden, když je dnes tak pěkně a svěže na procházce kol bezejmenné říčky

20.11.2017 v 11:59 | Karma článku: 4.33 | Přečteno: 78 | Diskuse

Libuse Palkova

Erotematika

Pokud nějaká pedagožka připustí, že preferuje erotematiku, nemusíte se hned obávat, že mravní výchova vašich dětí je ohrožena. Nemá to s erotikou nic společného, je to sice z řečtiny ale znamená to tázat se, klást otázky.

20.11.2017 v 11:44 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 111 | Diskuse

Zuzana Zajícová

Vůně muže

Je na čase, přátelé, věnovat se vůni mužů. Dokonce se točí filmy o tom, jak voníme my holky, ale kluci jako by nevoněli nebo co. Naštěstí jsem tady já a napravím, co ostatní zanedbali. Sepíšu pojednání o vůni muže.

20.11.2017 v 9:03 | Karma článku: 18.26 | Přečteno: 618 | Diskuse

Karel Trčálek

Prezident umírá

Prezident umírá. Tiše a nenápadně, aby nás nevystrašil, vždyť je milujícím otcem našeho statečného národa. My to ale tušíme. Tušíme a proto slibujeme, že jej neopustíme ani v hodině jeho smrti

20.11.2017 v 8:30 | Karma článku: 10.16 | Přečteno: 633 | Diskuse

Václav Toman

Revoluční metoda na prokrastinaci ve 2 krocích

Doba čtení: 4 minut V dnešním článku vám přináším revoluční metodu, jak NAVŽDY zvládnout prokrastinaci - tedy chronické odkládání věcí na později - a to jen ve dvou krocích. Tak se držte, je to tady:

20.11.2017 v 8:07 | Karma článku: 7.36 | Přečteno: 277 | Diskuse
Počet článků 296 Celková karma 18.33 Průměrná čtenost 1238

Žiji v zahraničí po roce 1968.Velice rád cestuji po světě a poznávám jejich slasti i strasti.Navštívené země: Bulharsko,Belgie,Dánsko,Holandsko,Itálie,Jugosslávie, Maďarsko,Německo,Polsko,Rumunsko,Řecko,Rakousko, Francie,Švédsko.Převážně Amerika,Švýcarsko, Dubai, Maldive, Jižní Afrika,Svazijsko,Mosambik, Zimbabwe,Lesotho,Zambie, Namibie,Botswana,Kenya.free countersNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.