Bible. Část třetí. Je Jahweh Bůh?

30. 01. 2017 17:53:47
Každému Židu bylo a je jasné, že tím »Elohim« je míněn samotný, jediný Bůh, Stvořitel nebe a Země. ON se totiž již ve Starém Zákonu představil jako ten »Jediný«, kterým je.

ON, ten Věčný, neexistuje v množném čísle osob, nýbrž projevuje se v množném čísle Svých zjevení (teofanie) jako Stvořitel, Zachovavatel, Spasitel, Král, Soudce atd. To nejsou jména, ale osobní vlastnosti vztahující se k Bohu. Bůh se nejmenuje „Stvořitel“, ON je Stvořitel. Nejmenuje se „Král“, ON je Král. ON se nejmenuje „Soudce“, ON je Soudce. ON se nejmenuje,, „Zachránce“, ON je Zachránce, atd. – a přesto je stále Tentýž. Jen několik příkladů: V 1.Moj.14:19 On vystupuje jako »El Elyon« – jako ten Nejvyšší Bůh: „... Požehnaný Abram od Boha – El Elyon – silného nejvyššího,Stvořitel nebe a země.”V 1.Moj.17:1 se Abrahamovi zjevuje jako »El Shaddai« – jako všemohoucí Bůh: „Já jsem Bůh silný všemohoucí – El Shaddai; choď ustavičn přede Mnou a budiž dokonalým.“ V 1.Moj.21:33 je psáno »El Olam« – věčný Bůh: „... Abraham vzýval tam jméno PÁNA, Boha silného, věčného – El Olam.“ V Iz.9:5-6 je zaslíbení o narození Syna: „... a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný – El Gibbor, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.”

Všechna hebrejská slova, která začínají na El – nebo končí –el, vydávají svědectví o Bohu. Právě tak všechna slova začínající Jah– nebo končí –jah, mají vztah k JAHWEH, tomu PÁNU. To je absolutně důležité a nepřipouští žádný výklad. Například »Immanu–el« znamená „Bůh s námi“; »Izra–el«= „bojovník Boží“; »Beth–el« = „dům Boží“; »Dani–el« = „Bůh je Soudce“;>> Eli-jah« = „JAHWEH je Bůh“; »Jesa–jah« = „JAHWEH je spása“; »Hallelu–jah« = „chvalte JAHWEH“ atd. Svaté jméno smlouvy »JAHWEH«, které je v původním hebrejském rukopisu, má zvláštní význam. Jak již bylo zmíněno, byl »Elohim« „Theos“a »JAHWEH« přeložen jako „Kyrios“. To původnímu významu zcela neodpovídá. Kyrios je panovník – to může být král nebo nějaký vládce –, nicméně už nevyjadřuje to zjevení Božího jména, jak to najdeme potvrzené v 2.Moj.6:2-3: „Mluvil ještě Elohim – Bůh k Mojžíšovi a řekl jemu: »Já jsem JAHWEH – ten PÁN. Ukázal jsem se zajisté Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako El Shaddai, – jako Bůh silný všemohoucí; ale v jménu Svém, „Elohim JAHWEH“ nejsem poznán od nich.“ To jméno označené jako tetragram »JHWH« je ve Starém Zákoně zjevené, svaté jméno smlouvy „Boha toho PÁNA“. Uzavření smlouvy s Izraelem se blížilo a proto se Bůh ten PÁN Svému prorokovi Mojžíšovi a Svému lidusmlouvy Izrael zjevil Svým jménem Smlouvy »JHWH« – JAHWEH. Ve vydání Zákona (2.Moj.20:) řekl ten Všemohoucí: „Nevezmeš jména JAHWEH, svého Boha nadarmo; neboť nenechá bez pomsty JAHWEH/ten PÁN toho, kdo by jméno Jeho zneužíval.“ Toto jméno bylo Bohu tak svaté, že ho chtěl Svým lidem vidět posvěcené. Jméno Boha toho PÁNA nesmělo být například vysloveno, když byl vynášen nějaký zesnulý z domu ven (Am.6:10): „Tiše! Neboť jméno PÁNA/JAHWEH nesmí být vysloveno“ – neboť Bůh není Bohem mrtvých, ale živých (Mat.22:32). Také tomuto biblickému místu z proroka Amose bylo špatně porozuměno a dán mu jiný smysl, takže jméno smlouvy Boha toho PÁNA »JAHWEH« až dodnes ortodoxní Židé vůbec nevyslovují, nýbrž bylo nahrazeno »Adonai«. Hebrejskéslovo „Adon“ znamená „Král“, „Panovník“, a také „Vládce“. Sára nazývala Abrahama „Adon“ (1.Moj.18:12; 1.Petr.3:6). Ale Elohim–JAHWEH/Bůh ten PÁN není jen Král, On je ten „Věčný“, „ten JÁ JSEM“, „ten sám v sobě Existující“ (2.Moj.3:14; 2.Moj.34:5-6 aj.). »JAHWEH« je výhradně zjevené jméno smlouvy a spásy Boží ve Starém zákoně.

V sedmi následujících označeních je obsažen celý spásný plán Boha: »JAHWEH–JIREH« znamená „PÁN si vyhlédne oběť“ (1.Moj.22:1-14), »JAHWEH–RAPHA« = „PÁN uzdravuje“ (2.Moj.15:26), »JAHWEH–NISSI«= „ PÁN je má korouhev“ (2.Moj.17:15), »JAHWEH–SHALOM« = „ PÁN je můj pokoj“ (Soud.6:24), »JAHWEH–TSIDKENU« = „ PÁN naše spravedlnost“(Jer.23:6), »JAHWEH–SHAMMAH« = „ PÁN je přítomný“ (Ez.48:35), »JAHWEH–SABAOTH« = „ PÁN zástupů“ (1.Sam.1:3)

Elohim/Bůh, ten Neviditelný, který je podle Své bytosti Duch(Jan.4:24), jehož nikdo neviděl (Jan.1:18; 1.Jan.4:12), byl ve věčnosti skryt ve Své plnosti Ducha, světla a života (1.Tim.1:17). Na počátku času se zjevil jako JAHWEH – PÁN ve viditelné postavě. ON vyslovil Svým všemohoucím slovem všechno v přirozeném a nadpřirozeném stvoření do bytí a putoval v ráji. První »vyznání víry«, které ve Svatém Písmu je pro nás zanecháno jako„Sch’mah Izrael“, pochází osobně z úst Boha, toho PÁNA. PÁN přikázal: „Slyš, Izraeli, PÁN Bůh náš, PÁN jeden jest!“ (5.Moj.6:4-9). V Mar.12:29 to najdeme potvrzeno z úst našeho PÁNA a Spasitele: „Slyš, Izraeli, Ten PÁN,Bůh náš, ten PÁN jeden jest!“

To krédo v originále zní: JAHWEH Elohim JAHWEH Echat – JAHWEH/PÁN je náš Bůh, JAHWEH/ ten PÁN je JEDEN!

Autor: Lubomír Vít | pondělí 30.1.2017 17:53 | karma článku: 16.20 | přečteno: 422x

Další články blogera

Lubomír Vít

Biblemanie?

Jelikož Paní Palkova nedala pod svůj poslední článek povolení k diskuzi, a je tam zmíněno mé jméno,velice rád bych k tomu něco dodal. Podle její odpovědí si můžete udělat,svůj úsudek. Nevím proč ji na blogu vadí články křesťanů?

15.7.2018 v 12:40 | Karma článku: 15.61 | Přečteno: 524 | Diskuse

Lubomír Vít

Kdo jest ten, co řekl Mojžíšovi, jsem kterýž jsem?

I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?

8.7.2018 v 14:31 | Karma článku: 10.05 | Přečteno: 236 | Diskuse

Lubomír Vít

Odpověď blogérům, kteří hledají v Bibli podvody a rozpory.

Pokud je Bible podvod, tak tím pádem veškerá dizkuse ztrátí účel. Já osobně věřím absolutní inspiraci Svatého Písma, které se samo o sobě prokazuje absolutním souladem Starého Nového Zákona,a vyplněných proroctví.

1.7.2018 v 16:37 | Karma článku: 20.36 | Přečteno: 719 | Diskuse

Lubomír Vít

Velikonoce, nejnesmyslnější křesťanský svátek???

Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a od slov naříkání mého." Žalm 22:2.

29.3.2018 v 17:33 | Karma článku: 17.51 | Přečteno: 770 |

Další články z rubriky Ostatní

Helena Vlachová

Muži jsou zkrátka jedničky

Když někdo laje na muže, zůstávám zdrženlivá, neb vím, že muži toho mají spoustu, co mohou ženě nabídnout, proto se jim z mé strany nedostává žádných negativních signálů.

20.1.2019 v 7:47 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 22 | Diskuse

Zdeněk Šindlauer

Na sovětské reprezentanty už nemáme

Ale vyrovnáme to nadšením, chytrostí a českou (to se nedá napsat slušně). A zatímco sovětští reprezentanti se zmohli jen na rychlou nízkou hru vysoké úrovně, my jsme neporazitelní v pomalé vysoké hře nízké úrovně.

20.1.2019 v 7:35 | Karma článku: 3.92 | Přečteno: 78 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Ten, který je jako Bůh

Míša, nebo-li Myšák, není nikdo jiný, nežli Michal Pohanka, kvůli kterému jsem rozbila klávesnici, jelikož jsem na ni spadla při čtení jeho příspěvku, kdy jsem se řezala smíchy, až mi zaskočil i karbanátek - skončil na monitoru.

20.1.2019 v 6:51 | Karma článku: 6.45 | Přečteno: 121 | Diskuse

Iva Marková

Můj život byl báječnej

Narodila jsem se v Rotneku v r. 1924. Můj tatínek, Josef Malý, neměl rodiče. Jeho maminka totiž sloužila

19.1.2019 v 21:32 | Karma článku: 17.37 | Přečteno: 268 | Diskuse

Ladislava Šťastná

Jak to vnímám já: Problém malých babyboxů...

Tak mě dnes odpoledne z odpočinkové letargie probralo oznámení, že do pelhřimovského babyboxu včera hodinu před půlnocí někdo odložil skoro desetikilové batole...

19.1.2019 v 20:20 | Karma článku: 17.03 | Přečteno: 512 | Diskuse
Počet článků 302 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1246

Žiji v zahraničí po roce 1968.Velice rád cestuji po světě a poznávám jejich slasti i strasti.Navštívené země: Bulharsko,Belgie,Dánsko,Holandsko,Itálie,Jugosslávie, Maďarsko,Německo,Polsko,Rumunsko,Řecko,Rakousko, Francie,Švédsko.Převážně Amerika,Švýcarsko, Dubai, Maldive, Jižní Afrika,Svazijsko,Mosambik, Zimbabwe,Lesotho,Zambie, Namibie,Botswana,Kenya.free counters

Najdete na iDNES.cz