Evoluce- podvod století zakončení.

12. 02. 2017 13:26:39
Pomocí názorných příkladů a s pomocí nových myšlenkových postupů byla evoluční teorie odhalena jako moderní pohádka.

Proč nedovoluji diskuzi. Nikdo nemá továrnu na moudrost, a nikdo u toho nebyl když se to vše dělo. Každý má možnost, se přesvědčit sám čemu věří. Též každý má svůj zdroj, z kterého čerpá, a pak se s tím zdílí na svém blogu. Velice rád s každým diskutuji, pokud ten člověk zachovává slušnost a respekt před druhým, který má též svobodnou vůli vyjádřit své protiklady. Ale pakli chce za každou cenu prosadit to svoje, aniž by uvedl zdroj a nazve každého kdo s ním nesouhlasí, lhářem, podvodníkem, ignorantem, fanatikem, trollem atd. Pak taková to diskuze je maření času. Nejen to, ale on je jmenuje jménem, aby zničil jejich ego, aby tím prostě zneškodnil svého odpůrce atd. To je důvod proč nepovoluji diskuzi, jelikož je to maření času, diskutovat s někým, kdo za každou cenu prosazuje to své. Též mě bylo řečeno,že vše mám přečtené z knih, které jsou datované v roce 1500? Z toho důvodu jsem zde uvedl věci datované ,z roku 2005. Pokud chce někdo diskutovat, o těchto věcech, může si koupit knihu od Hanse – Joachima Zillmera a diskutovat s těmi vědci ti se pod to podepsali. Pakli je chcete nazvat lháři atd. Je to váš prerogative, a není to z mé hlavy, kdo to tvrdí. Tak potom kdo je lhářem?

Rád bych zde doporučil velmi zajímavou knihu - Evoluce - podvod století od Hanse-Joachima Zillmera (byl nominován mimo jiné jako mezinárodní vědec roku 2002 IBC a člen New York Academy of Sciences), která naprosto do důsledků nabourává dnešní pojetí evoluce. Rozebírá drtivou většinu aspektů evoluce - od datování, geologie, pralidí, falšování "důkazů" ve prospěch evoluce, až po důsledky evoluční teorie. Autor není žádný spekulant a šarlatán, pokud na každé stránce nenajdete aspoň 3 citace vědeckých studií či jiných empirických důkazů, bude tam nejspíše jen obrázek...Autor především pokládá otázky a nepatentuje si žádný 100% druh pravdy. Opravdu velmi zajímavé čtení, které z desítek milionů let (dle vědeckých odhadů minulých desítek let) jsou pod tíhou dnešních vědeckých poznání stlačeny na desítky tisíc...apod.


Je docela zbytečné se k tomu více vyjadřovat...důkazů apod. je tam více než dost, je třeba pročíst...proto všem zastánců rádoby makroevoluce (mikroevoluce existuje!) vřele doporučuji...pokud však nechcete být vyvedeni z omylu a chcete nadále žít v této iluzi, že jste z opice, nečtěte ji:). Pod recenzí je uveden nějaký ten úryvek z knihy...

Již v knize Darwinův omyl autor dokazoval, že žádná evoluce neproběhla a časová údobí s touto teorií spjatá jsou pojatá naprosto chybně. Od roku 1998, kdy knihu napsal, se již několik jeho předpovědí splnilo. Nově prováděné určování stáří v roce 2004 rovněž potvrdilo, že většina lebek neandrtálců řazených do starší doby kamenné je mladší až o 28 000 let, než se dosud předpokládalo. Z "nejstaršího Vestfálce" z paderbornských písků byl téměř přes noc "nejmladší Vestfálec", protože mu je jen 250 let. V této knize dr. Zillmer, ukazuje, že oficiální názory na historii lidstva, od nejranějších dob až po moderního člověka, se hroutí jako domeček z karet. Vymyšlená fakta, podvržená dogmata a neočekávaná záplava přesvědčivých nálezů, jež nám předkládají ortodoxní vědci, vytvářejí zcela jiný obrázek počátků historie lidstva, než jaká je skutečnost.

Knih podobného ražení naleznete povícero. Samotní někdejší zastánci evoluce odbíhají od svého dogmatu a snaží se jej nahradit něčím novým...každý si v tom musí udělat svůj pořádek a názor, to co nám však odmalička cpou do hlav je pouhá pohádka založená na dohadech. Ale jak říkám...každý ať si obrázek udělá sám...

"Podle evoluční teorie se existující druh mění v průběhu času na nový. Jednotlivé procesy změn se údajně odehrávaly v rozpětí milionů let. Kdyby tomu tak bylo, musel by v každém z těchto nesčetných procesů změn existovat také bezpočet přechodných druhů. Na jedné sraně by tedy musely být v minulosti přechodné formy jako smíšené bytosti, jež by například měly částečné rysy ryby i plaza, na druhé straně by muselo být možné prokázat miliony vývojových stupňů orgánů a končetin. Avšak všichni živočichové známí z vykopávek i žijící dnes (recentní) se jeví jako dokonale vyvinutí a ideálně přizpůsobení. Kdyby byla evoluční teorie správná, "musel by být počet přechodných variet, které se předím vyskytovaly na Zemi, vpravdě nesmírný. Jak je tedy možné, že jich není plná každá geologická formace a každá vrstva hornin? Geologie nám zcela jistě neodhaluje takovou jemně odstupňovanou řadu organismů; a to je možná nejvážnější a největší námitka, kterou lze vznést proti mé (Darwinově) teorii. Vysvětlení však spočívá....v maximální neúplnosti geologických pramenů" (Darwin, 2000, s.357n.).

Darwin tehdy doufal, že v budoucnu bude nějaká přechodná forma nalezena. Přestože se od té doby pátralo po přechodných formách více než zaujatě, neznáme ze zkamenělin jedinou přechodnou formu, přestože od té doby byly objeveny již miliony zkamenělin. Z darwinových pochyb se poznenáhlu vyvinula jistota: zkameněliny nemohou prokázat makroevoluci - na rozdíl od mikroevoluce. Tuto skutečnost přiznává britský paleontolog Derek V. Ager: "Pokud zkoumáme fosilní doklady jednotlivě, na úrovni řádů či druhů, jedna věc je nápadná: ať nacházíme cokoli, nikdo to není pozvolná evoluce, ale náhlá exploze celé skupiny...." (Proceedings of the British Geological Association, sv. 87, 1976, s.133)"

Zde se jedná o jeden případ podvodů a padělání "důkazů", které mají uměle podpořit teorii evoluce...."Ernst Haeckel byl dobrým pozorovatelem přírody, ale lačný slávy jako profesor Reiner Protsch (taky podvodník...rozebráno jinde v knize). Proto falšoval své kresby, aby podporovaly teorii, kterou prosazoval. Haeckelovy zfalšované kresby klamně dokazovaly, že se lidské embryo podobá rybě. Když to bylo odhaleno, jeho jedinou obhajobou před akademickým senátem bylo, že ostatní evolucionisté se podobných hanebností dopouštějí také.

"Po tomto kompromisním přiznání k podvrhu bych se vlastně měl cítit zahandben a zničen, ale mou útěchou je, že vedle mě sedí na lavici obžalovaných stovky dalších spoluviníků, mezi nimi řada nejspolehlivějších pozorovatelů a biologů skvělé pověsti. Převážná většina všech vyobrazení v nejlepších učebnicích biologie, v pojednáních a zprávách by si zasloužila stejnou měrou obvinění z podvrhu, neboť jsou všechny nepřesné a více či méně padělané, schematické a vykonstruované" (Hitching, 1982, s.2004) Padělky na široké frontě! Poté, co si podvodníci spálili prsty na vývoji člověka, přišli s novým mýtem: z dinosaurů se prý vyvinuli ptáci....."

Aby pravda ukrytá ve vědeckém odpadu nebyla odhalena, používá se potlačovacích mechanismů, které americký molekulární biolog Jonathan Wells popisuje takto: " Dogmatičtí darwinisté začínají těsným omezováním interpretace důkazů a tvrzením, že to je jediný způsob provozování vědy. Kritici dostávají cejch nevědeckosti, upírá se jim možnost publikovat příspěvky v hlavních časopisech, jejichž vydavatelská grémia ovládají dogmatici. Kritikům se odpírá podpora ze strany státních orgánů, jež postupují navrhované projekty ke "kolektivnímu" posouzení dogmatikům, a tak jsou kritici pozvolna z vědecké komunity úplně vytlačováni. V tomto procesu veškeré důkazy proti darwinovskému názoru jednoduše mizí, stejně jako svědci proti mafii. Nebo se důkaz pohřbí ve specializovaných publikacích, kde ho dokážou najít jen specialisté. Jakmile se umlčí kritici a všechny důkazy se zametou pod koberec, dogmatici prohlásí, že vědecká debata o jejich teorii právě probíhá a že proti ní nejsou žádné důkazy" (Wells, 2000, s.235n.)......

Věděli jste, že když přiblížíte 50 000x bakterie, naleznete mechanismus, který má neuvěřitelnou strukturu a podobá se motoru? Každá buňka, DNA apod. obsahují neuvěřitelné množství informací, které se nemohly sami od sebe vytvořit (nemluvě o velmi citlivém rozložení, kdy i jediná část jinak poskládaná by činila další tisíce mechanismů nefunkčními!)

Věděli jste, že se nalezly i kosti dinosaurů, které v sobě měly krev a měkké vazivo? Tudíž použitelnou DNA? (naprosto nereálné při současném evolučním paradigmatu)

Věděli jste, že se našlo mnoho důkazů, že lidé žili spolu s dinosaury? (donedávna se všechno toto považovalo za podvrh, dnes už tato hypotéza nemůže obstát)

Kostry dinosaurů, "lidoopů" a lidí se nalézají vesměs ve stejných geologických vrstvách? (pokud by byla evoluční teorie správná, za ty miliony let by toto nebylo možné)

První potvrzené kosti končetin Homo habilis byly nalezeny v roce 1986. Ukázaly, že toto zvíře mělo jasně opičí proporce a nikdy nemělo být klasifikováno jako člověk (Homo). (Donald C. Johanson et.al, „New Partial Skeleton of Homo habilis from Olduvai George, Tanzania,“ Nature, Vol. 327, 21 May 1987, pp. 205 – 209.)

Homo erectus

Mnoho expertů se shoduje, že lebky Pekinského „člověka“ byly pozůstatky opic, jež lidé systematicky dekapitovali a využívali jako jídlo. Klasifikace Homo erectus je odborníky považována za kategorii, která nikdy neměla být vytvořena. (Ibid., pp. 108 – 138; Kenneth A. R. Kennedy, „Homo Erectus Never Existed?“ Geotimes, October 1992, p. 11)

Jsou stovky vědců, kteří se veřejně podepsali a projevili tak svůj skepticismus k evoluci, která je nám stále předkládána za dogma. Jedná se však jen o špičku ledovce...Kdo tedy pochybuje, že by mohl někdo vzdělaný odmítat evoluci, pak teď bude muset otevřít oči...

Zdroj: Joachim Zillmer.

Autor: Lubomír Vít | neděle 12.2.2017 13:26 | karma článku: 25.32 | přečteno: 927x

Další články blogera

Lubomír Vít

Biblemanie?

Jelikož Paní Palkova nedala pod svůj poslední článek povolení k diskuzi, a je tam zmíněno mé jméno,velice rád bych k tomu něco dodal. Podle její odpovědí si můžete udělat,svůj úsudek. Nevím proč ji na blogu vadí články křesťanů?

15.7.2018 v 12:40 | Karma článku: 15.61 | Přečteno: 524 | Diskuse

Lubomír Vít

Kdo jest ten, co řekl Mojžíšovi, jsem kterýž jsem?

I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?

8.7.2018 v 14:31 | Karma článku: 10.05 | Přečteno: 236 | Diskuse

Lubomír Vít

Odpověď blogérům, kteří hledají v Bibli podvody a rozpory.

Pokud je Bible podvod, tak tím pádem veškerá dizkuse ztrátí účel. Já osobně věřím absolutní inspiraci Svatého Písma, které se samo o sobě prokazuje absolutním souladem Starého Nového Zákona,a vyplněných proroctví.

1.7.2018 v 16:37 | Karma článku: 20.36 | Přečteno: 719 | Diskuse

Lubomír Vít

Velikonoce, nejnesmyslnější křesťanský svátek???

Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a od slov naříkání mého." Žalm 22:2.

29.3.2018 v 17:33 | Karma článku: 17.51 | Přečteno: 770 |

Další články z rubriky Ostatní

Jan Klar

Deník spisovatele - můj velký coming out

Jak vlastně bych měl psát svůj deník? Určitě by to měl být záznam toho, co mi bezprostředně prochází hlavou, bez větší korekce, v opačném případě to bude vyumělkované.

20.1.2019 v 8:35 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 6 | Diskuse

Helena Vlachová

Muži jsou zkrátka jedničky

Když někdo laje na muže, zůstávám zdrženlivá, neb vím, že muži toho mají spoustu, co mohou ženě nabídnout, proto se jim z mé strany nedostává žádných negativních signálů.

20.1.2019 v 7:47 | Karma článku: 11.19 | Přečteno: 125 | Diskuse

Zdeněk Šindlauer

Na sovětské reprezentanty už nemáme

Ale vyrovnáme to nadšením, chytrostí a českou (to se nedá napsat slušně). A zatímco sovětští reprezentanti se zmohli jen na rychlou nízkou hru vysoké úrovně, my jsme neporazitelní v pomalé vysoké hře nízké úrovně.

20.1.2019 v 7:35 | Karma článku: 9.79 | Přečteno: 254 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Ten, který je jako Bůh

Míša, nebo-li Myšák, není nikdo jiný, nežli Michal Pohanka, kvůli kterému jsem rozbila klávesnici, jelikož jsem na ni spadla při čtení jeho příspěvku, kdy jsem se řezala smíchy, až mi zaskočil i karbanátek - skončil na monitoru.

20.1.2019 v 6:51 | Karma článku: 8.27 | Přečteno: 222 | Diskuse

Iva Marková

Můj život byl báječnej

Narodila jsem se v Rotneku v r. 1924. Můj tatínek, Josef Malý, neměl rodiče. Jeho maminka totiž sloužila

19.1.2019 v 21:32 | Karma článku: 18.30 | Přečteno: 291 | Diskuse
Počet článků 302 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1246

Žiji v zahraničí po roce 1968.Velice rád cestuji po světě a poznávám jejich slasti i strasti.Navštívené země: Bulharsko,Belgie,Dánsko,Holandsko,Itálie,Jugosslávie, Maďarsko,Německo,Polsko,Rumunsko,Řecko,Rakousko, Francie,Švédsko.Převážně Amerika,Švýcarsko, Dubai, Maldive, Jižní Afrika,Svazijsko,Mosambik, Zimbabwe,Lesotho,Zambie, Namibie,Botswana,Kenya.free counters

Najdete na iDNES.cz