Biblemanie?

15. 07. 2018 12:40:33
Jelikož Paní Palkova nedala pod svůj poslední článek povolení k diskuzi, a je tam zmíněno mé jméno,velice rád bych k tomu něco dodal. Podle její odpovědí si můžete udělat,svůj úsudek. Nevím proč ji na blogu vadí články křesťanů?

Velice rád čtu články Pana Furstra. V jednom z jeho článku https://vlastikfurst.blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A180704_669035 jsem odpověděl Pani Palkove tímto:

Když je něco napsané a pravdivé a stručné, tak není potřeba o tom dále diskutovat paní Palkova. Dalo by se tímto říci, a tímto hasne. Nebo si snad myslíte,že Bůh nemá péči o své děti?

Libuse Palkova 60487

takže ty milóny mrtvých během druhé světové, kteří se k němu v koncentrácích modlili jeho děti nebyli? Asi fotřík zaspal...

to bychom ho měli zažalovat pro zanedbání povinné péče

0/0

doporučit

5.7.2018 11:15

Lubomír Vít 74106

Pani Palkova

Všechno má svůj konec, zde na této zemi. Veliká odměna bude všech jeho dětem v nebi ať už zemřeli jak-koliv!!! Ne podle vašich představ.

Tato zem už nemůže trpět pod vládnutím člověka, kdy se stává odpadkovým plastickým košem atd.

A proto všem jeho dětem je toto zaslíbení.

1. Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo.

2. A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému.

3. I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa Bůh jejich. 4. A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly. 5. I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj, nové činím všecko. I řekl mi: Piš. Nebo jsou tato slova věrná a pravá. 6. I dí mi: Stalo se. Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec. Jáť dám žíznivému z studnice vody živé darmo. 7. Kdož svítězí, obdržíť dědičně všecko, a buduť jemu Bohem, a on mi bude synem. 8. Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.

0/0

doporučit

5.7.2018 14:10

Autor: Lubomír Vít | neděle 15.7.2018 12:40 | karma článku: 15.10 | přečteno: 518x

Další články blogera

Lubomír Vít

Kdo jest ten, co řekl Mojžíšovi, jsem kterýž jsem?

I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?

8.7.2018 v 14:31 | Karma článku: 9.68 | Přečteno: 233 | Diskuse

Lubomír Vít

Odpověď blogérům, kteří hledají v Bibli podvody a rozpory.

Pokud je Bible podvod, tak tím pádem veškerá dizkuse ztrátí účel. Já osobně věřím absolutní inspiraci Svatého Písma, které se samo o sobě prokazuje absolutním souladem Starého Nového Zákona,a vyplněných proroctví.

1.7.2018 v 16:37 | Karma článku: 19.95 | Přečteno: 711 | Diskuse

Lubomír Vít

Velikonoce, nejnesmyslnější křesťanský svátek???

Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil? Vzdálils se od spasení mého a od slov naříkání mého." Žalm 22:2.

29.3.2018 v 17:33 | Karma článku: 17.25 | Přečteno: 766 |

Další články z rubriky Hyde park

Václav Fischer

DVĚ MĚSTA

Nedaleko naší vesnice leží dvě města. Jedno se nachází asi 12 km směrem severním a to druhé asi 14 km směrem jižním. Vzdálenost mezi oběma městy je tak asi 26 km. Obě města jsou zhruba srovnatelná a mají asi kolem 2000 obyvatel.

11.12.2018 v 15:26 | Karma článku: 5.20 | Přečteno: 117 | Diskuse

Iva Nachtmannová

Opravňuje člověka strach, aby zabíjel?

Nedávná smrt amerického misionáře z rukou domorodců na ostrově by kolem mne prošla bez povšimnutí, kdyby na ni neupozornila jedna moje kamarádka. Její reakce mě zarazila, protože vyzněla ve smyslu: patří mu to.

29.11.2018 v 0:00 | Karma článku: 3.89 | Přečteno: 76 | Diskuse

Václav Dlouhý

Kde je Hermánek ?

Ať chceme nebo ne, jsme komunita. Komunita blogerů idnesu v celém spektru názorů a povah, upřímnosti i demagogie, hlouposti, naivnosti i geniality, romantiky i pragmatismu, takový miniprůřez společností.

24.11.2018 v 18:18 | Karma článku: 32.10 | Přečteno: 1850 | Diskuse

Aleš Presler

Fenomén Hermánek: Dva roky bez blogu, nyní nemá přístup ani do diskuzí.

Musím předem přiznat, následující rozhovor jsem dlouho zvažoval. Pak jsem si řekl, že přece žijeme v demokracii a žádné téma by nemělo být tabu. Věřím ve velkorysost zdejších adminů, zvláště P. Bangy, že tento text zde ponechají.

23.11.2018 v 9:16 | Karma článku: 36.63 | Přečteno: 1879 | Diskuse

Jan Bartošek

Za vším stojí – slovo

V minulých dnech jsme si připomněli hned dvě velká výročí. Konec první světové války a takzvanou Křišťálovou noc.

15.11.2018 v 16:24 | Karma článku: 6.48 | Přečteno: 241 | Diskuse
Počet článků 302 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1245

Žiji v zahraničí po roce 1968.Velice rád cestuji po světě a poznávám jejich slasti i strasti.Navštívené země: Bulharsko,Belgie,Dánsko,Holandsko,Itálie,Jugosslávie, Maďarsko,Německo,Polsko,Rumunsko,Řecko,Rakousko, Francie,Švédsko.Převážně Amerika,Švýcarsko, Dubai, Maldive, Jižní Afrika,Svazijsko,Mosambik, Zimbabwe,Lesotho,Zambie, Namibie,Botswana,Kenya.free counters

Najdete na iDNES.cz